• دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت
  • ظرفیت: ۲۴ فوت
  • رتبه انرژی: A+