• عملکرد کولرگازی: سرمایشی و گرمایشی
  • شناسه کالا:2006349795359
  • ظرفیت: ۳۰۰۰۰
  • مصرف انرژی A