• عملکرد کولرگازی: سرمایشی و گرمایشی
  • شناسه کالا:2002211573825
  • ظرفیت: ۳۰۰۰۰
  • مصرف انرژی A