• شناسه کالا: ۲۸۰۰۰۰۰۱۸۷۶۱۳
  • مصرف انرژی: +A
  • لاستیک دور درب ضد باکتری