• شناسه کالا: ۲۹۰۰۶۹۲۷۰۰۰۶۷
  • تکنولوژی صفحه: LED
  • کیفیت تصویر:Full HD