• شناسه کالا: ۲۸۰۰۰۰۰۱۹۷۲۵۴
  • عملکرد: سرد و گرم
  • رتبه انرژی: A
  • نوع کمپرسور: روتاری
  • مناسب آب و هوای معتدل