• شناسه کالا : ۲۹۰۱۱۸۸۷۰۰۴۸۶-۲۹۰۱۱۸۸۷۰۱۰۵۶
  • گنجایش کل به لیتر: ۳۵۰ لیتر
  • گارانتی: ۳۶ ماهه امرسان