• شناسه کالا: ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۰۵۹
  • رنگ: سفید
  • ظرفیت: ۶۰۷ لیتر
  • رتبه انرژی: A+