• شناسه کالا: ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۰۵۹
  • رتبه انرژی: A+
  • رنگ: سفید چرمی
  • ظرفیت: ۶۰۷ لیتر