• شناسه کالا: ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۰۷۳
  • رنگ: سفید چرمی
  • ظرفیت: ۶۰۷ لیتر
  • رتبه انرژی: A+