• شناسه کالا: 2901201000210
  • ظرفیت: 5 کیلوگرم
  • نوع مخزن: درب از جلو