• شناسه کالا: 2901201000159
  • ظرفیت: 6کیلوگرم
  • نوع مخزن: درب از جلو