• شناسه کالا:۲۸۰۰۰۰۰۱۵۳۱۵۱
  • کنترل پنل با نمایشگر LED: دارد
  • میزان صدا: ۵۰DB