• شناسه کالا:۲۹۰۰۶۹۲۷۰۰۶۰۹
  • تکنولوژی صفحه: LED
  • کیفیت تصویر: UHD
  • گارانتی اصلی و معتبر