• شناسه کالا:۲۹۰۰۶۸۱۱۰۰۹۳۹
  • تکنولوژی صفحه: LED
  • کیفیت تصویر: ۴K