• شناسه کالا:  ۲۹۰۳۷۶۰۲۰۱۴۱۱
  • تکنولوژی صفحه: LED
  • نوع صفحه: تخت