• شناسه کالا: ۲۹۰۰۲۹۴۲۰۰۱۳۲
  • تکنولوژی صفحه: LED
  • نوع صفحه: تخت