• شناسه کالا: ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۰۱۰۰
  • تکنولوژی صفحه: LED
  • نوع صفحه: تخت