• شناسه کالا: ۲۹۰۰۲۹۴۲۰۱۱۱۵
  • تکنولوژی صفحه: LED
  • نوع صفحه: تخت