• فناوری انجماد سریع: دارد
  • ظرفیت: ۱۵ فوت
  • رتبه انرژی: +A
  • شناسه کالا:2900993702067