• دارای سیستم سرمایش کمپرسی
  • گنجایش : ۴۰ لیتر
  • گارانتی تکران مبرد