• شناسه کالا: ۲۸۰۰۰۰۰۱۸۶۸۴۵
  • ظرفیت کیسه: ۶ لیتر
  • دارای فیلتر بهداشتی قابل شستشوی HEPA
  • گارانتی: 18ماهه فراسان