• شناسه کالا: ۲۹۰۱۴۱۷۸۰۰۰۳۱
  • تکنولوژی صفحه: LED
  • نوع صفحه: تخت