• شناسه کالا: ۲۹۰۱۴۱۷۸۰۰۰۱۷
  • تکنولوژی صفحه: LED
  • نوع صفحه: تخت