• شناسه کالا:۲۲۲۰۱۴۸۶۴۰۰۴۱
  • کیفیت تصویر: ULTRA HD
  • سایز صفحه: ۶۵ اینچ