• شناسه کالا:۲۹۰۰۰۶۳۵۰۰۲۹۶
  • کیفیت تصویر: ULTRA HD
  • سایز صفحه: ۵۰ اینچ