• شناسه کالا:۲۹۰۰۰۶۳۵۰۰۰۷۴
  • کیفیت تصویر: Full HD
  • سایز صفحه: ۴۳ اینچ