• شناسه کالا:  2903760200544
  • تکنولوژی صفحه: LED
  • نوع صفحه: تخت