• شناسه کالا:۲۹۰۰۰۶۳۵۰۰۰۵۰
  • کیفیت تصویر: Full HD
  • سایز صفحه: ۴۳ اینچ