• شناسه کالا: ۲۹۰۰۰۶۳۵۰۰۰۳۶
  • تکنولوژی صفحه: LED
  • نوع صفحه: تخت