• شناسه کالا: ۲۹۰۰۲۹۴۲۰۲۳۵۸
  • تکنولوژی صفحه: LED
  • نوع صفحه: تخت